27.01.2005, 22:17

Internetowy Obywatel Roku 2004

Na corocznym spotkania Internetu Obywatelskiego, jakie odbyło się 27 stycznia 2005 r. w Warszawie, podczas pierwszego dnia targów „Komputer Expo 2005” przedstawiciele Internetu Obywatelskiego wręczyli honorowe tytuły Internetowego Obywatela Roku za rok 2004. Otrzymali je Paweł T. Jochym oraz Krzysztof P. Jasiutowicz współtwórcy, czyli – jak żartobliwie mówią o sobie „ojcowie-współzałożyciele” – polskiej edycji internetowej encyklopedii Wikipedia, sieciowego fenomenu, liczącego sobie ponad 1 milion haseł z różnych dziedzin kultury, nauki, gospodarki i życia społecznego.
Jej polska edycja, dostępna pod adresem www.wikipedia.pl ma już ponad 50 tys. haseł i należy do najbardziej rozbudowanych wersji językowych na świecie, po wielkich językach światowych. Wikipedia tworzona jest przez tysiące entuzjastów bezpłatnego dzielenia się posiadaną wiedzą ze wszystkimi Internautami. Tworzą ją zarówno amatorzy-hobbyści, jak i uznani specjaliści w swoich dziedzinach. Takimi specjalistami są też nasi tegoroczni laureaci:

Paweł Tomasz Jochym lat 39, fizyk, doktorat na UJ z klasycznej teorii pola, obecnie zajmuje się obliczeniową fizyką ciała stałego w krakowskim Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.. Zainteresowania poza fizyką: astronomia, wiedza w ogólności, fotografia.

Krzysztof P. Jasiutowicz jest lekarzem internistą, specjalistą II stopnia z chorób wewnętrznych, pracuje w Przychodni Lekarskiej w Częstochowie. Poświęca się Wikipedii, ale stara się znaleźć nieco wolnego czasu na literaturę, film, rozmaite gatunki muzyczne oraz amatorskie fotografowanie.

Obaj laureaci obecni są wśród Wikipedystów od 2001 r., jej polską wersję zaczęli tworzyć we wrześniu 2001 r.

Nieobecni na uroczystości wręczenia tytułu laureaci (P. Jochym był tego dnia zagranicą, K. Jasiutowicz nie mógł przyjechać do Warszawy) podkreślili w listach przysłanych organizatorom, że wyróżnienie to „ ... bardziej należy się dziesiątkom, a teraz już setkom niezmordowanych autorów Wikipedii. Bez nich nie byłoby ani Wikipedii, ani tego wyróżnienia. Wikipedyści, to Wasza nagroda! Pamiętajmy: razem wiemy wszystko!” – jak napisał Paweł Jochym.

Krzysztof Jasiutowicz stwierdził: „Na anglojęzyczną Wikipedię trafiłem przypadkowo. Idea bezinteresownej współpracy dla wspólnego dobra zafascynowała mnie. Rewolucyjne rozwiązanie wiki oznaczające możliwość edycji przez każdego, nawet bez technicznego przygotowania, sprawdziło się w tworzeniu nowego typu encyklopedii, rodzaju skarbnicy aktualnej wiedzy całej ludzkości. Jest to następny krok w tworzeniu globalnej wioski, demokratyzacja i umiędzynarodowienie wiedzy. Niewielu wierzyło w sukces tego zadziwiającego projektu, jednak dynamiczny rozwój Wikipedii, której społeczność w tak krótkim czasie potrafiła osiągnąć tak wiele, udowadnia, że się mylili. Polska Wikipedia, która należy do czołówki językowych wersji tego projektu niedawno świętowała przekroczenie liczby 50 tys. artykułów. Osiągnięcie to jest dziełem zwartej grupy autorów, którzy nazywają siebie Wikipedystami. Wszyscy są ciekawymi i twórczymi osobowościami i moim zdaniem to im należy się ta zaszczytna nagroda.”

Krzysztof Jasiutowicz dodał: ”Przed polską Wikipedią stoi wielkie zadanie - chcemy wspólnie stworzyć największe, najlepsze i najbardziej bezstronne źródło wiedzy encyklopedycznej w polskim obszarze językowym. Ten ambitny cel może się ziścić, jeśli dołączą do nas inni internauci, którzy we wspólnym działaniu zechcą wskrzesić idee wolnego Internetu znane z jego początków.”

Laureatami Internetowego Obywatela Roku z lat poprzednich byli: Piotr Waglowski, autor serwisu www.vagla .pl (2001), ks. dr Józef Kloch, twórca portalu Opoka (2002) oraz prof. Jan Węglarz, kierujący projektem Pioniera – polskiego Internetu Optycznego (2003).

###

Internet Obywatelski jest działającą od 4 lat niekomercyjną, apolityczną inicjatywą obywatelską stawiającą sobie za cel rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Dotychczasowe spotkania  Internetu Obywatelskiego poruszały tematy kontaktów obywateli z władzą, dostępu do informacji publicznej, podpisu elektronicznego, telepracy oraz cyfrowego wykluczenia. Internet Obywatelski organizuje m.in. coroczne akcje-badania „Poseł on-line” i „Władza on-line”